De gemeente Harderwijk streeft naar een optimaal leefklimaat voor burgers, bedrijven en organisaties

Gemeente Harderwijk

Over ons

Harderwijk is toegankelijke en gastvrije gemeente met ruim 45.000 inwoners. Een complete, veelzijdige gemeente met een unieke combinatie van water, natuur en cultuur. De gemeente biedt rust en ruimte. Maar er worden ook tal van activiteiten en evenementen op het gebied van uitgaan en sport georganiseerd. In Harderwijk wordt gezamenlijk gebouwd aan de toekomst met veelbelovende bouw- en ontwikkelprojecten. 

Bij de gemeente Harderwijk werken inspirerende mensen met hart en ziel voor inwoners en bedrijven. Dit zijn professionals die hebben gekozen voor een maatschappelijk betrokken baan waarin ze de vrijheid hebben om hun ideeën en visie vorm te geven. Er zijn flexibele werktijden en er wordt samen met medewerkers gekeken hoe de persoonlijke wensen en de organisatiebelangen zo optimaal mogelijk kunnen worden gematched. 

Op het stadhuis werken ongeveer 250 medewerkers en nog eens 100 medewerkers werken verspreid over de buitendienst, het zwembad De Sypel en de brandweer. De organisatie heeft korte lijnen, waarin de medewerkers veel verantwoordelijkheid hebben. Het werk in een politieke omgeving vraagt de nodige inzichten en vaardigheden. Als overheidsorganisatie streven wij optimale transparantie na. Wij vragen dan ook van de medewerkers om een open, integere houding. Zowel naar collega’s als naar inwoners, bedrijven, klanten en relaties.

Onze missie

"De gemeente Harderwijk streeft naar een optimaal leefklimaat voor burgers, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst en stemt de dienstverlening hier zo goed mogelijk op af. De gemeente Harderwijk spant zich maximaal in dit te bereiken met verantwoordelijkheid, transparantie en betrokkenheid als uitgangspunten."

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de gemeente in haar werk vertrouwd is met de prestaties die worden verwacht. Burgers, bedrijven en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich richt op datgene wat de samenleving van haar verlangt, op de kwaliteit van de door haar geleverde producten en diensten en op de prestaties die ze daarvoor moet leveren. Het vormt een uitdaging om dit te realiseren.

Onze visie

"Door een hoog dienstverlenend gehalte na te streven voor burgers, bedrijven en instellingen, levert de gemeente een bijdrage aan een groeiende welvaart in de stad en een betere leefomgeving."

De gemeente is ervan overtuigd dat Harderwijk een stad is met kwaliteiten. Ze vindt dat iedereen bij de stad hoort, zonder onderscheid of drempels. Ze wil een nieuwe inhoud geven aan de relatie tussen burger en bestuur: open, transparant en met de hoge ambitie dat iedereen beseft dat het gemeentebestuur zijn of haar bestuur is.

Interactief werken

De gemeente Harderwijk heeft voor het interactief werken de beleidskaders en de uitgangspunten opgenomen in de nota interactief werken. U kunt deze nota downloaden (pdf, 970 KB) en inzien.

Stadhuis

Havendam 56, 3841 AA Harderwijk

De laatste vacatures ontvangen via de mail? 

Maak job alert aan