« Ga terug   Print

Jeugdhulpverlener

2019-12-03 Gemeente Medemblik | Medemblik | HBO | Parttime | Sluit 2020-01-05

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s met aantoonbare kennis van en ervaring met (domein overstijgende) problematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld en het maken van een veiligheidsplan.

Bij het taakveld Samenlevingszaken van de gemeente Medemblik zoeken wij enthousiaste collega’s.

Jeugdhulpverlener
28-32 uur | Medemblik

Algemene functie-informatie
De gemeente Medemblik is volop in ontwikkeling. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, waaronder de jeugdzorg. Binnen de gemeente Medemblik werken we met wijkteams.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s met aantoonbare kennis van en ervaring met (domein overstijgende) problematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld en het maken van een veiligheidsplan. Het gaat hierbij om 1 functie voor bij de toegang jeugd en 2 functies voor jeugdhulpverlener.

Bij een van de functies zal de nadruk liggen op het werken bij de Toegang Jeugd met daarnaast korte inzet bij gezinnen.

Wat verwachten we van je?

 • Je kan telefonisch een goede uitvraag doen en bent bereikbaar voor consult en adviesvragen van de inwoner.
 • Collega’s uit het wijkteam en beroepskrachten uit het werkveld kunnen je consulteren
 • Je zorgt voor een brede vraag verheldering, zelfstandige, integrale (dynamische) beoordeling en diepgaande analyse van de hulpvraag, de aard en ernst van de problematiek inclusief veiligheidscheck en/of veiligheidsplan. Je draagt zorg voor transparante dossiervorming.
 • Je werkt vraaggericht en proactief vanuit het netwerk, zoekt en initieert oplossingen en zet in op versterking van het netwerk en de eigen kracht (zelf regie) van de hulpvrager en/of het systeem.
 • Je overlegt, werkt samen en stemt af met zorgaanbieders en andere externe partijen
 • Je kan beschikkingen en adviesvragen afhandelen.
 • Je kan goed schakelen met systemen (ICT) en schakelen in de vragen die er liggen.
 • Je kan crisissituaties goed inventariseren en weet hoofd en bijzaken van elkaar te scheiden.
 • Je kan een goede inschatting maken over de urgentie van de vraag en de stappen die hierin moeten worden gezet.
 • Je durft zelfstandig beslissingen te nemen en deze goed te onderbouwen.
 • Je kan goed overzicht houden.
 • Je bent bekend met de meldcode en het gebruik van de verwijsindex.

Bij de andere functies al jeugdhulpverlener zal de nadruk liggen op het werken met multi-probleem gezinnen en het werken volgens de uitgangspunten van de MDA++ aanpak.

Wat verwachten we van je?

 • Je werkt vraaggericht en proactief vanuit het netwerk, zoekt en initieert oplossingen en zet in op versterking van het netwerk en de eigen kracht (zelfregie) van de hulpvrager en/of het systeem.
 • Je zorgt voor een brede vraagverheldering, zelfstandige, integrale (dynamische) beoordeling en diepgaande analyse van de hulpvraag, de aard en ernst van de problematiek inclusief veiligheidscheck en/of veiligheidsplan. Je draagt zorg voor transparante dossiervorming.
 • Je ondersteunt bij het opstellen van het gezinsplan/ familiegroepsplan, initiëren van of aansluiten bij éen gezin één plan.
 • Je beoordeelt noodzaak en schakelt specialistische hulp in, aansluitend bij de hulpvraag van het gezin en die de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind optimaliseert.
 • Je voert regie: monitoren van de effectiviteit van de ingezette specialistische zorg en stuurt waar nodig bij en/of verleent nazorg.
 • Je treedt op bij onveiligheid en crisissituaties en zorgt voor opschaling naar de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Je overlegt, werkt samen en stemt af met zorgaanbieders en andere externe partijen.
 • Je doet verbetervoorstellen tbv een optimale uitvoering van de werkprocessen.
 • Je geeft informatie en advies, biedt preventieve opvoedondersteuning.
 • Je bent bekend met de MDA++ aanpak.
 • Je bent bekend met de meldcode en het gebruik van de verwijsindex.

Wij vragen

 • een relevante HBO opleiding en/of HBO werk- en denkniveau met een brede generalistische kennis en enkele jaren werkervaring in het vakgebied;
 • ervaring met confronterende gesprekken met ouders, omgaan met weerstand;
 • bij voorkeur ervaring en affiniteit met het werken met ouders en jeugdigen met psychiatrische problematiek;
 • iemand die in staat is om regie te voeren in complexe situaties met verschillende partijen;
 • een SKJ registratie.

Competenties
Voor deze functie bestaat een competentieprofiel. Hierin is beschreven dat in ieder geval de volgende competenties van toepassing zijn in de functie.

 • Verantwoordelijkheid
 • Analytisch vermogen
 • Oordeelsvorming
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgericht
 • Mondelinge- en schriftelijke communicatie
 • Samenwerken

De functie vereist een grote mate van zelfstandigheid en het vermogen om het werk te kunnen organiseren en prioriteren.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt een aanstelling plaats in aanloopschaal 8 of functieschaal 9, salaris maximaal € 4.048,- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek (salaristabel 1 oktober 2020). De gemeente Medemblik heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 17,05 % van je bruto jaarsalaris.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Coördinator Wijkteam Angelique Vos, telefoonnummer (06) 86 86 21 64.
Solliciteer uiterlijk 5 januari 2020 via de sollicitatiebutton.

De vacature staat gelijktijdig intern en extern uit.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Jeugdhulpverlener, Hulpverlener, Jeugdhulp, Jeugdzorg, Psychiatrie, Vacature Medemblik, GemeenteSolliciteer op deze functie