13 feb. 2024, 16:11

De veranderende arbeidsmarkt in 10 opmerkelijke cijfers

De veranderende arbeidsmarkt in 10 opmerkelijke cijfers

#1. Sollicitaties in de lift

Eerst maar even naar Ashby, dat wereldwijd het aantal sollicitaties per vacature bijhoudt, en daarbij een opmerkelijke trend noteert. Zowel voor business- als voor technische functies is het aantal sollicitaties dit jaar (dus in 2024) bijna verdrievoudigd ten opzichte van januari 2021. Een opwaartse trend die eigenlijk al sinds de zomer van 2023 te zien is.

#2. Minder latente werkzoekenden

Het aantal sollicitaties per vacature mag dan sterk groeiende zijn, het aantal latent werkzoekenden vertoont juist een heel andere trend, althans: volgens een studie van Robert Half. Veel mensen blijven momenteel liever zitten waar ze zitten, aldus deze analyse. Waar in juli vorig jaar nog 49% zei van plan te zijn de komende 6 maanden om zich heen te gaan kijken, was dat in november gedaald tot 36%. Bij Gen Z is de neergang helemaal opvallend: van 74% in juli 2023 tot 55% nu.

#3. Kosten per klik dalen

Meer actieve sollicitanten, dat zorgde er in 2023 onder meer voor dat de mediane kosten per klik voor een vacature aan het dalen zijn, volgens een analyse van Appcast, provider van programmatic job advertising. Waar je in 2021 nog gemiddeld 1,10 dollar kwijt was voor een vacatureklik, was dat eind 2022 nog maar 1,07 dollar, en eind 2023 zelfs nog maar 85 dollarcent. Het aantal kliks en sollicitaties per vacature steeg naar respectievelijk 4,48 en 0,7. Dat leidde er onder meer toe dat de kosten voor een sollicitatie per vacature met 29,6% daalde tot een mediaan van 19,40 dollar.

#4. Ouderen willen best aan het werk

Terwijl de krapte afneemt, staan steeds meer ouderen te trappelen om weer aan het werk te gaan, blijkt uit Grijs potentieel, een rapport van ABN Amro. Ongeveer 250.000 volledig gepensioneerden staan klaar om weer aan het werk te gaan, terwijl 236.000 al actief zijn, aldus het rapport. In 2023 is de arbeidsparticipatie van 67-plussers gestegen van 8 naar 12,5 procent, en ABN Amro verwacht dat dit aantal de komende 10 jaar nog eens zal verdubbelen. Van de 55- tot 65-jarigen zegt bovendien 75% langer te willen doorwerken.

Zo’n 20 jaar geleden, voordat de overheid werk ging maken van de participatie van ouderen, was de arbeidsdeelname onder 60-jarigen 34%. Dat is nu al 77%: meer dan een verdubbeling. In die 20 jaar is Nederland internationaal gezien naar de voorhoede gegaan, vlak achter Zwitserland en Zweden, met IJsland als lijstaanvoerder. Ook in de leeftijd 65-plus groeit de arbeidsdeelname sterk. In Nederland is die groep meer dan verdubbeld sinds 2013: van 197.000 naar 408.000en van 2,1 naar 4,0% van de beroepsbevolking.

#5. Zorgen Nederlanders nemen toe

De veranderende arbeidsmarkt leidt ook bij steeds meer Nederlanders tot zorgen. Voor een onderzoek van NationaleVacaturebank, uitgevoerd door QA Research, werden 1.600 werkenden ondervraagd. Van hen maakt 57% zich ‘flinke zorgen’ over de komende 2 jaar. Die zijn het grootst bij de jongeren van 18 tot 25 jaar. De meeste onrust over de arbeidsmarkt zit in de detail- en groothandel. Opvallend is verder dat 47% zzp’ers weer een vast dienstverband zou overwegen.

Opvallend is dat bijna 5 op de 10 zzp’ers weer een vast dienstverband overweegt.

De branches waar ze het meeste vertrouwen hebben in de arbeidsmarkt zijn het onderwijs en de overheid. Toch maakt ook 45% van de werkenden in het onderwijs en 45% van de werknemers bij de overheid zich zorgen.

#6. In onderwijs nemen vacatures gewoon nog toe

Die zorgen van mensen in het onderwijs zijn opvallend, want uit ander onderzoekvan Nationale Vacaturebank blijkt de behoefte hier nog altijd enorm. In 2 jaar tijd groeide het aantal openstaande vacatures hier van een kleine 8.000 naar ruim 11.500, een stijging van maar liefst 45%. Waren er in 2021 nog gemiddeld 4sollicitanten per vacature, in 2023 waren dat er nog maar 2,5. Daar komt nog eens bij dat personeel dat binnen 5 jaar het onderwijs weer verlaat, de afgelopen jaren met 30% is gestegen.

#7. Er zijn ineens...

Het gehele artikel is te lezen op de website van Werf&