Waternet

Waterproef: Afdelingshoofd klant & organisatie

Amsterdam
€4,058 - €5,771 (Maand)
Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden
Solliciteer nu

36 uur I standplaats Amsterdam I vacaturenummer  1107102

Je werk

Stichting Waterproef is één van de 5 waterschapslaboratoria in Nederland. Waterproef werkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voor Waternet (uitvoeringsorganisatie van Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek). Waterproef verricht innovatief onderzoek, voert projecten uit en levert advies op chemisch, fysisch, microbiologisch en hydrobiologisch gebied. Het onderzoek wordt geheel onafhankelijk uitgevoerd ten behoeve van de kwaliteit van het oppervlaktewater, controle van rioolwaterzuiveringsinstallaties, van lozingen van bedrijven en instellingen en waterbodemonderzoek. Waterproef is gevestigd te Edam en er werken ruim 60 medewerkers.

Onlangs is de organisatie aangepast om beter toegerust te zijn om deze diverse taken goed uit te kunnen voeren. Naast de afdeling Productie, waar het chemisch, fysisch, microbiologisch en hydrobiologisch onderzoek wordt uitgevoerd, is er een nieuwe afdeling Klant & Organisatie ontstaan. Deze is gericht op het coördineren en uitvoeren van het strategisch-, tactisch- en operationeel relatiebeheer, klantenservice en de bedrijfsvoering (financiën, ICT, inkoop en facilitaire zaken). Daarnaast is er een afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Advies die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle onderzoeks- en innovatieprogramma's en de realisatie van projecten en adviesrapportages.

Je werkzaamheden:
Als afdelingshoofd geef je leiding aan de afdeling Klant & Organisatie (7 à 8 FTE) dat bestaat uit de teams Relatiebeheer & Klantenservice, Financiën, ICT, inkoop en Facilitaire Zaken. Je fungeert als intermediair tussen onze afnemers en onze productie- en onderzoeksorganisatie en vertaalt de strategie en ontwikkelingen binnen deze afnemers naar de dienstverlening van het laboratorium. Tevens zorg je ervoor dat de ondersteunende processen goed zijn georganiseerd, waarmee je de organisatie ontzorgt.

 • Is verantwoordelijk voor strategisch, tactisch en operationeel relatiebeheer, creëert draagvlak en verbinding en is in staat om een optimale en duurzame samenwerking te realiseren.
 • Volgt, signaleert en inventariseert de ontwikkelingen en behoeften bij waterschappen, in de markt en op het vakgebied en vertaalt deze naar de dienstverlening en geeft input voor het eigen onderzoek en de (innovatieve) programma's en projecten.
 • Initieert en coördineert het overleg en afstemming tussen klanten en de organisatie.
 • Zorgt voor en onderhoudt een relevant netwerk met gelieerde en belanghebbende organisaties.
 • Stelt strategische accountplannen op en vertaalt deze naar de opzet en inrichting van het relatiebeheer.
 • Het inrichten en bewaken van de financieel administratieve, ICT, inkoop en facilitaire processen en zorgt ervoor dat deze de bedrijfsvoering optimaal ondersteunen en de wendbaarheid vergroten.
 • Geeft leiding aan de afdeling Klant & Organisatie en aan multidisciplinaire programma’s en projecten en draagt bij aan de ontwikkeling van strategisch beleid en de doelstellingen van Waterproef.

Wat breng je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau in een natuurwetenschappelijke of bedrijfskundige discipline.
 • Inzicht in bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen waterschappen en de kennisinfrastructuur.
 • Ervaring in klant- en contractmanagement in een bestuurlijk complexe omgeving.
 • Ervaring op het gebied van klant en/of bedrijfsvoering in een milieutechnische omgeving.
 • Kennis van ontwikkelingen en innovaties binnen waterschappen.
 • Ervaring in het geven van leiding aan professionals en het motiveren en ontwikkelen van medewerkers.
 • Klantgericht, ondernemend, verbindend en empathisch.

Dit krijg je ervoor terug

 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, conform schaal 12 maximaal € 82.267,00 bruto per jaar, bij een volledige werkweek van 36 uur (inclusief vakantietoelage en Individueel Keuze Budget). De cao Werken voor Waterschappen is van toepassing.
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Waterproef hecht veel waarde aan een goede werk/privé balans: flexibele werktijden, individueel keuzebudget, ouderschapsverlof en een vitaliteitsregeling.

Meer informatie
Stichting Waterproef wil de diversiteit van haar personeelsbestand vergroten. We discrimineren niemand op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, ras of etnische afkomst, religie of seksuele geaardheid. We moedigen daarom sollicitaties aan die de organisatie een betere afspiegeling van de samenleving kunnen maken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Willie van den Berg, Afdelingshoofd Onderzoek, Ontwikkeling en Advies (06-20162675) of Erik Jager, HR-manager a.i. (06-55720076). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Reageren
Graag ontvangen wij je reactie vóór 17 augustus 2020 middels het sollicitatieformulier, je motivatiebrief en cv (beiden als pdf-document). Klik op de onderstaande link om hiermee te starten.

https://stichting-waterproef.homerun.co/afdelingshoofd-klant-organisatie

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Willie van den Berg, Afdelingshoofd Onderzoek, Ontwikkeling en Advies (06-20162675) of Erik Jager, HR-manager a.i. (06-55720076). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Sollicitatieprocedure

Solliciteer nu