Werkzoekende
Werkgever

Maak een jobalert aan.

Login met LinkedIn

OR

Privacybeleid Vacature bij de Overheid

Met de job board software van Vacature bij de Overheid willen we jou van dienst zijn om een volwaardige en professionele vacaturebank te draaien. Zo kun je jezelf o.a. registreren voor het vinden van werk en solliciteren op vacatures. Hierbij worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vacature bij de Overheid is uitgever van Vacature bij de Overheid job board software (welke wordt gebruikt door onze partners onder hun eigen naam en logo) en wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Vacature bij de Overheid is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Lees hier ons privacystatement en wat jouw privacy rechten zijn.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Naast de informatie die geplaatst wordt via de website of applicatie(s) van Vacature bij de Overheid, is dit bijvoorbeeld ook het geval als je reageert op een e-mail van een werkgever die via Vacature bij de Overheid verzonden is. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Lees hier welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

Vacature bij de Overheid kan werkgevers of recruiters de mogelijkheid bieden om gericht te zoeken naar kandidaten en werkzoekenden binnen een door hen gekozen profiel. Wij zullen jouw contactgegevens en persoonsgegevens echter nooit ongeanonimiseerd met hen delen, zonder jouw toestemming. Wij delen jouw gegevens zonder expliciete toestemming verder alleen: met de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening indien dit wettelijk verplicht is, zullen wij jouw gegevens beschikbaar stellen aan de daartoe bevoegde autoriteiten. in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij gegevens verstrekken aan bedrijven die gevestigd zijn in één van de EU-lidstaten. Er worden geen gegevens verstuurd naar bedrijven gevestigd in landen die niet tot de EU behoren, wanneer deze landen geen passend beschermingsniveau bieden. Lees hier met welke subverwerkers wij samenwerken.

3. REGISTREREN

Voor een goed gebruik van onze dienst moet je jezelf registreren. Na registratie bewaren we je inloggegevens (e-mailadres) en de opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, in het kader van uitvoering van (aanvullende) diensten, zodat we je (relevante) informatie kunnen verstrekken en voor onderzoek. Bij registratie als particulier vraagt Vacature bij de Overheid om persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot je naam, je contactgegevens en gegevens aangaande werkervaring en genoten opleidingen. De verstrekker is verplicht om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden verstrekt. Bij registratie als organisatie vraagt Vacature bij de Overheid naast diverse persoonsgegevens ook om gegevens van de organisatie. Tijdens het gebruik van Vacature bij de Overheid houden we ook alle gegevens bij ten aanzien van sollicitaties die via Vacature bij de Overheid verlopen, en alle andere keuzes, acties, voorkeuren en interesses zoals die al dan niet impliciet kenbaar worden gemaakt. Wij publiceren jouw gegevens niet tenzij je ons daar apart uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Derde partijen zoals Google kunnen deze gegevens dus niet zomaar inzien.

4. KLIKGEDRAG

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website en gebruiken we deze gegevens bij ondersteuning van onze gebruikers en opsporing van misbruik. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en op welke manier gebruikers ons vinden en bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en/of de Verenigde Staten.

5. GEBRUIK VAN COOKIES

Om Vacature bij de Overheid te optimaliseren worden in beperkte mate cookies geplaatst op de computer van de gebruiker door Vacature bij de Overheid, alsmede door bijvoorbeeld Google Analytics. Er wordt gebruik gemaakt van sessie-cookies en permanente cookies. Deze zijn veilig, verzamelen geen privé gegevens, blijven op de computer van de gebruiker staan en zijn gelimiteerd geldig. Cookies worden voornamelijk gebruikt voor een goede werking van Vacature bij de Overheid, optimaal gebruiksgemak en om het gebruik van de website Vacature bij de Overheid te analyseren en verbeteren.

6. WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waar vanuit Vacature bij de Overheid naar wordt verwezen, of die naar Vacature bij de Overheid verwijzen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt. Dit geldt eveneens voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ waarop je over en/of met ons kunt communiceren.

7. BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hiertoe houden wij logbestanden en statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de beveiliging en de andere in deze verklaring genoemde doelen.

8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

9. INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Lees hier wat jouw privacy rechten zijn.

Ik heb al een account