Werkt voor provincies!

BIJ12

Over BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units. 

Faunazaken

Jaarlijks ontstaat schade bij boeren door natuurlijk in het wild levende dieren. Vaak gaat het om schade aan gewassen. Dit wordt ook wel faunaschade genoemd. Volgens de Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade. 

Natuurinformatie en Natuurbeheer

Provincies zijn verantwoordelijk voor behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Boeren die hier actief een bijdrage aan leveren, krijgen subsidie van de provincie vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Stikstof en Natura 2000

Op het gebied van stikstof en Natura 2000 geven we invulling aan de behoefte aan informatie en expertise ter ondersteuning van een nieuwe aanpak stikstof

AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

Door grondwaterwinning of onttrekking van grondwater kan schade aan gebouwen en landbouwgewassen ontstaan. De ACSG adviseert provincies over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen.

Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies

Provincies maken voor de uitvoering van hun taken vaak gebruik van gemeenschappelijke applicaties en informatiesystemen. Wij verzorgen het beheer van circa 20 gemeenschappelijke informatiesystemen, zoals het Zwemwaterportaal en de Risicokaart.

Kijk voor meer informatie over BIJ12 en de verschillende units op: OverBIJ12

Werken voor BIJ12?

Kijk voor alle openstaande vacature(s) bij BIJ12 op: WerkenbijBIJ12

Bezoekadres BIJ12

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Volg ons ook op LinkedIn